FEDER

Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xuño, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI), facilitámoslle información sobre o titular da presente páxina web:

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA
F15018534
Lugar Ledoira, Frades, A Coruña (15686), España

1. Condicións xerais de uso do portal

O portal www.centralfrades.es ten por obxecto informar ao público en xeral sobre os seus produtos/servizos, así como a comercialización dos mesmos.

A visita e o uso deste portal web implican a aceptación total e expresa das condicións expostas no presente aviso legal, polo que ao utilizar esta páxina web, vostede consente quedar vencellado por estas condicións, pola nosa Política de Privacidade e Cookies, polo que se non está vostede de acordo con todas as condicións expostas no noso Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies, non debe usar esta páxina web.

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir, engadir ou actualizar a información contida na súa Web ou na configuración e presentación desta.

Recomendámoslle comprobar a vixencia e exactitude dos contidos do presente aviso legal, posto que pode ser modificado, co fin de manter actualizada a información publicada no portal.
A vixencia das condicións de uso irá en función dos cambios que vaian resultando neces

rios na páxina web. Sempre se publicarán as modificacións oportunas.

2. Protección de datos

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA cumpre coas directrices da normativa vixente en materia de protección de datos: a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, e comprométese a garantir un correcto uso e tratamento de datos de carácter persoal dos usuarios.

Deberá acceder á Política de Privacidade de CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA no seguinte enlace: www.centralfrades.es, para obter información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal.

3. Propiedade intelectual e industrial

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA é a titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos da súa páxina web, así como de calquera imaxe, son, audio, vídeo, software, textos, marcas ou logotipos, etc. E están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a comunicación pública e a distribución de calquera contido desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización previa e expresa de CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA.

Si se autoriza o uso do contido da páxina web como uso persoal e privado. Calquera outro uso deberá ser comunicado e autorizado por CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA previa e expresamente.

4. Responsabilidade

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA non garante a inexistencia de erros no contido da web, nin que este estea actualizado, aínda que a súa intención será sempre a de evitalos, corrixilos ou actualizalos.

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que lle podan causar ao sistema informático do usuario da páxina web, como consecuencia da presenza de virus ou do mal funcionamento do navegador.

5. Enlaces

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA pode publicar enlaces externos e alleos a esta páxina web por consideralos de interese. Por ser enlaces alleos, CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA non se fai responsable do contido deses hipervínculos, nin garante a súa disponibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude e constitucionalidade de calquera material ou formación contida nos mesmos.

A inclusión destes hipervínculos non implica ningún tipo de asociación coas entidades propietarias dos mesmos.

6. Dereito de exclusión

CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP GALEGA poderá impedir o acceso á web a calquera usuario que incumpra as condicións reflectidas no presente aviso legal.

7. O seu consentimento

  • Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).
  • Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).
  • Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 .
  • Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.